Grafiti tāfele kā mācību līdzeklis

No pazīstamās ielu mākslas aizgūtais termins “Grafiti” un tā izpausmes veids – izpaust emocijas radošā veidā rakstos un zīmējumos, kalpo arī kā viens no produktīvākajiem mācību līdzekļiem – Grafiti tāfele, ko pielieto dažādos grupu darbos gan skolās, gan universitātēs un pat darba vietās. Grafiti tāfele pati par sevi pēc būtības var būt telpas sienas daļa, ļoti liela papīra lapa, balta vai melna tāfele, apzīmēšanai paredzēta speciāla tapete, ar kuras palīdzību studenti un/vai darbinieki var iesaistīties rakstiskās un vizuālās diskusijās par visdažādākajām tēmām. Grafiti tāfeles galvenais mērķis ir palīdzēt iesaistītajām personām sadzirdēt un saredzēt vienam otra idejas emocionālā līmenī. Grafiti tāfeles metode nodrošina interaktīvo sadarbību starp minēto grupu dalībniekiem.

Dažas no šīs mācību stratēģijas priekšrocībām ir:

  • to var īstenot 5 – 10 minūšu laikā,
  • dod iespēju kautrīgākajiem grupas dalībniekiem iesaistīties sarunās,
  • sniedz ātru pārskatu par visdažādākajām idejām grupas vidū, kuras var tikt izmantotas arī dažādos citos projektos,
  • nodrošina veidu, kā apstrādāt iegūto informāciju emocionālā, radošā līmenī – uzklausīt citu līdzcilvēku pārdomas par uzdoto tēmu.

Vēl pie šāda grupas darba priekšrocībām varētu minēt to, ka diskusiju/tēmu mērķi var sasniegt ātrāk un efektīvāk; labas savstarpējās komunikācijas dēļ komandas dalībnieki kļūst daudz pārliecinātāki par sevi un daudz radošāki, savstarpēji dalās ar iegūtajām zināšanām, informāciju, un izjūtām.

Grafiti tāfele var tikt izmantota kā iesildīšanās aktivitāte uzsākot jaunu tēmu vai atklājot semināru, apmācību ciklu. Šī stratēģija var arī tikt izmantota kā līdzeklis, kas palīdz studentiem un darbiniekiem sagatavoties publiskajai runai, prezentācijām auditorijas priekšā un tamlīdzīgi.

Grafiti tāfeles kā mācību līdzekļa procedūra ir sekojoša bet ne lēta, kas nozīmē ka tev vajadzēs:

Pirmais solis būs sagatavošanās. Jums būs nepieciešama brīva, liela sienas telpa, uz kuras vairāki grupu dalībnieki vienlaicīgi varētu rakstīt. Nav nepieciešams aprakstīt tieši pašu sienu – to var pārklāt ar papīra loksnēm, tapetēm. Jums būs nepieciešami arī daudz rakstāmpiederumu, piemēram, marķieri, jo ar tiem uzrakstītos teikumus ir vieglāk saskatīt no attāluma. Ideāli, ja katram grupas dalībniekam ir savs rakstāmais.

Otrais solis – darbības noteikumi. Vēl pirms darbības uzsākšanas pārrunājiet ar grupu dalībniekiem noteikumus, piemēram, kas tiek uzskatīts par piemērotu atbildi un kā korekti izteikt savu diskomfortu piemērotā veidā. Izstāstiet grupu dalībniekiem, ka šīs aktivitātes laikā – rakstīšanas daļā, jāievēro klusums un jāatturas no komentāriem. Rakstīt ir ieteicams visiem vai vairākiem grupas dalībniekiem vienlaikus – tas ietaupīs laiku. Katram no grupas dalībniekiem uz grafiti tāfeles jāatstāj vismaz viens komentārs vai jautājums, tādejādi iesaistot visus grupas diskusijā.

Trešajā solī jau varat aicināt grupas dalībniekus pie tāfeles – rakstīt komentārus un jautājumus. Bieži vien šis procesa daļa iesākas lēni drošākajiem grupas dalībniekiem izradot iniciatīvu, taču pēc tam temps palielinās. Grupas vadītājam jādot 5 līdz 10 minūtes laika rakstīšanai, taču to var pagarināt, ja pamanāt, ka grupas dalībnieki vēl joprojām aizrautīgi raksta.

Ceturtajā solī notiek diskusija par uz grafiti tāfeles uzrakstītajiem viedokļiem un jautājumiem. Idejas, kas atspoguļotas uz grafiti tāfeles var kalpot kā efektīvs atspēriena punkts tālākās diskusijas uzsākšanai un izvēršanai. Jūs varētu uzsākt sarunu aicinot grupas dalībniekus apkopot to, ko viņi redz uz tāfeles. Pārrunāt redzamos plusus un mīnusus, viedokļu daudzveidību, stiprās un vājās puses.

Grafiti tāfele visefektīgāk strādā kā noderīgs paņēmiens, ja jūs vēlaties izvairīties no analītiskas vai intelektuālas diskusijas un ļaut grupas dalībniekiem apstrādāt tieši emocijas.